Από τα Μαθηματικά των Υπολογισμών, στα Μαθηματικά των Συλλογισμών

Θα ήθελα σήμερα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που μου υποβάλλονται πολλές φορές και αφορούν το ρόλο των Μαθηματικών στην συγκρότηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και γενικότερα στην ανάπτυξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Τουλάχιστον οι νεώτεροι επιστήμονες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι: Τα Μαθηματικά δεν αποτελούν, όπως πιστεύαμε παλαιότερα, απλά μια γλώσσα έκφρασης των γήινων πρακτικών μέτρησης του σημερινού ανθρώπινου βιοϋπολογιστικού συστήματος.

Σήμερα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και από τα μαθηματικά των υπολογισμών, έχουμε περάσει στα μαθηματικά των συλλογισμών.

«Τα μαθηματικά εξελίσσονται και ακόμη βρισκόμαστε στην προϊστορία τους!

Περνάμε από τα μαθηματικά των υπολογισμών στα μαθηματικά των συλλογισμών».Η πρόκληση του 21ου αιώνα είναι τα «Σημασιολογικά Μαθηματικά»

Σαν μια μικρή πρώτη προσέγγιση στο λιγάκι δύσκολο αυτό θέμα, προκειμένου να ξεπεράσουμε μια σειρά νοητικών ακροβασιών που ξεπερνούν την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος, προτείνουμε μια μικρή συνέντευξή του ο καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Αντωνίου:

https://www.facebook.com/CosmosEduThess/videos/3355112814725539

Ο Ιωάννης Αντωνίου είναι Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα.

Το επιστημονικό του έργο επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, τα δίκτυα, μεταξύ άλλων το διαδίκτυο, τα δίκτυα γνώσης και τα ανθρώπινα δίκτυα, την κβαντική πληροφορία, το Χάος και τα Μακράν της Ισορροπίας Συστήματα.

https://cosynet.auth.gr/?fbclid=IwAR2zwWIJtfxtfXqA6sgzTD8MCkw2Omk2wqftTNivaaFdOI4TVCYzLcxjPM

Previous Post Next Post

You Might Also Like