Τα μεγάλα Ψέματα

Τα μεγάλα «Ψέματα» κρύβονται πάντα πίσω από «Μισές Αλήθειες».

Τις μισές αλήθειες τις αποδεχόμαστε και τις στηρίζουμε, είτε από άγνοια, είτε προκειμένου, στο επίπεδο μιας ψευδο-φιλοσοφικής ηθικής, να δικαιολογήσουμε, κάποιες «ανάρμοστες», «αμφιλεγόμενες», και κοινωνικά απαράδεκτες προσωπικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, τα οποία εξυπηρετεί ο τρόπος σκέψης και δράσης μας.

Previous Post Next Post

You Might Also Like