Ρευστότητα εναντίον Αποταμίευσης

Κάποτε, τις εποχές των παχιών αγελάδων, μέσω κρατικού δανεισμού, μας έπεισαν ότι η «Ρευστότητα», δηλαδή το ξόδεμα του μεγάλου μέρους των διαθεσίμων  χρημάτων μιας οικογένειας, αποτελούσε απόδειξη ορθολογισμού και εξυπνάδας των ατόμων στις δυτικές κοινωνίες.

Η «Αποταμίευση» αποτελούσε απόδειξη πολιτισμικής υπανάπτυξης …

Στη σημερινή εποχή των κατασκευασμένων μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, ως προσωπική λύση, μας ζητούν να χρησιμοποιήσουμε τις ανύπαρκτες, λόγο  της προηγούμενης ρευστότητας , αποταμιεύσεις, τις οποίες οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν.

Μήπως καταλάβαμε πλέον τι εστί «Ρευστότης» και ποιους εξυπηρέτησε;

Previous Post Next Post

You Might Also Like