ΜΙΛΑ …

Αζίζ Νεσίν (Σώπα)

…Αφού δε θα μιλήσεις καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου.

Για να είμαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου,

ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου.

Γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω

και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω

και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα με μια κραυγή που θα μου λέει: MIΛA

Previous Post Next Post

You Might Also Like