Το νόημα της Δημοκρατίας

Η Δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα Εκλογικό Σύστημα αλλά ένα Σύστημα «Αξιών» τις οποίες έχουμε λησμονήσει…

Για το λόγο αυτό οι επαγγελματίες της «πολιτικής» και των άλλων «εξουσιών» πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι ο «Λαός» ο οποίος εφευρέθηκε προκειμένου να τους εξυπηρετεί, αλλά τα «κόμματα» και τα στελέχη τους, τα οποία οφείλουν να επανέλθουν στην οδό της πραγματικής Δημοκρατικής σκέψης και νοοτροπίας.

Previous Post Next Post

You Might Also Like