Μια Νέα Αρχή …

Την Αρχή ενός θλιβερού δρόμου που ήδη έχουμε διανύσει

δεν μπορούμε να την αλλάξουμε …

Μπορούμε όμως να αλλάξουμε το θλιβερό τέλος

κάνοντας μια Νέα Αρχή

Ας γίνει η θλίψη και η οργή της μεγάλης ανθρώπινης απώλειας που μας τυλίγει …

Η απαρχή μιας μεγάλης έμπρακτης αλλαγής μας …

Κουράγιο, Δύναμη και Αλληλεγγύη …

Previous Post Next Post

You Might Also Like