Το Μέλλον γεννιέται Τώρα … Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι

Κανένας άνθρωπος δεν είναι από μόνος του ένα αυτόνομο νησί …

Γι αυτό μην ρωτάς, “Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα” …

Για Σένα χτυπάει …

John Donne (1572 – 1631)

Previous Post Next Post

You Might Also Like