Το Σχολείο στο απόσπασμα…

Η φιλοσοφία των Δυτικών Κοινωνιών επιβάλει μια  Εκπαιδευτική διαδικασίας η οποία θα διαιωνίσει το καταρρέον πολιτισμικό «τώρα» αναπαράγοντας ένα είδος πολιτών, όπως ακριβώς τους περιγράφει  ο Έριχ Φρομ στο βιβλίο του,   «Υγιής Κοινωνία»:

«Το κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα χρειάζεται ανθρώπους που πειθαρχούν στις εντολές του, ανθρώπους που ακολουθούν δίχως αντίρρηση, ανθρώπους που να καταναλώνουν όλο και πιο πολλά αγαθά. Χρειάζεται ανθρώπους με γούστα τυποποιημένα, ανθρώπους που να επηρεάζονται εύκολα, ανθρώπους που οι ανάγκες τους να μπορούν να υπολογιστούν από πριν.

Η κοινωνία μας χρειάζεται ανθρώπους που πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, άσχετα αν εκτελούν πειθήνια όλα όσα οι άλλοι απαιτούν από αυτούς, ανθρώπους που προσαρμόζονται δίχως αντίρρηση στον κοινωνικό μηχανισμό και κατευθύνονται χωρίς τη χρήση βίας, ανθρώπους που άγονται και φέρονται χωρίς προσανατολισμό και στόχους, κι όλα αυτά υποτίθεται πως γίνονται για το καλό της κοινωνίας».

Previous Post Next Post

You Might Also Like