Η πλάνη των αισθήσεων

 Γιατί ενώ το 99.999..% της στερεάς Ύλης είναι
«Κενός Χώρος», δεν βλέπουμε … τις Τρύπες της;
Καλώς ορίσατε στον κόσμο της «πλάνης των αισθήσεων»
Βλέπε : Κ1/01 “Το Σύμπαν Που Αγάπησα” Η πλάνη των αισθήσεων
Previous Post Next Post

You Might Also Like