Ο Χρόνος των ρολογιών και των ημερολογίων δεν ταυτίζεται με την 4η διάσταση

Κ1/02 “Το Σύμπαν που Αγάπησα” Η Μαγεία Της 4ης Διάστασης
 Στα μαθηματικά όλες οι διαστάσεις είναι ισοδύναμες και ομοειδείς. Ως εκ τούτου αν για κάποιο λόγο πρέπει να τις μετρήσουμε, η μονάδα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι η τέταρτη διάσταση, όπως η πέμπτη ή η τρίτη μετριούνται με την ίδια μονάδα.Έτσι, αν για κάποιο λόγο πρέπει να τις μετρήσουμε, η μονάδα που χρησιμοποιούμε είναι η ίδια. Αυτό σημαίνει ότι η τέταρτη διάσταση, όπως η πέμπτη ή η τρίτη μετριούνται με την ίδια μονάδα. Αν για κάποιο λόγο μετράμε κάποιες διαστάσεις με κάποια μονάδα π.χ το cm και κάποια άλλη με κάποια άλλη μονάδα πχ το sec αυτό σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι από τα επόμενα:

  1. Οι δύο μονάδες cm και sec είναι ομοειδείς μονάδες και δεν το καταλαβαίνουμε
  2. Το γεγονός που μετράμε με την διαφορετική μονάδα μέτρησης (πχ sec) δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της διάστασης αλλά μετράει ένα δευτερογενές γεγονός που προκύπτει από την έννοια της διάστασης
Τι συμβαίνει από τα δύο; Και τα δύο κατά περίπτωση..
Όταν μελετάμε το Σύμπαν στην ολότητά του   Η έννοια του cm ταυτίζεται με την έννοια του sec. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ακτίνα του Σύμπαντος R ή οποία, αν  και πιστεύουμε ότι μετράται με cm (μήκος) μετράται σε sec (χρόνο)
R(t)=t2/3 ή R(t)=t1/3
Για τον μεγάκοσμο του Σύμπαντος η έννοια του cm συμπίπτει με την έννοια του sec
Όμως στην περίπτωση του πολύ κοντινού μας σύμπαντος πχ στη Γη και το κοντινό της χώρο το δευτερόλεπτο δεν εκφράζει την 4η διάσταση αλλά ένα παράγωγο μέγεθος. Έτσι  η έννοια του cm φαντάζει διάφορη από την έννοια του sec
Το παράδειγμα των τετραδύμων
Για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει  αναφέρουμε το παράδειγμα των τετραδύμων.Αν έχουμε τετράδυμα αδέλφια εντελώς όμοια  και βλέπουμε τα 3 απευθείας  στο πρόσωπο καταλαβαίνουμε ότι είναι τα 3 από τα τετράδυμα. Αν όμως βλέπουμε το τέταρτο μέσω ενός παραμορφωτικού καθρέφτη έχουμε την ψευδαίσθηση ότι διαφέρει στην όψη από τα άλλα τρία που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εντελώς όμοια, και το εξαιρούμε από την οικογένεια των τετραδύμων.
Γενικό Συμπέρασμα
Οι Διαστάσεις είναι ιδιότητες του Μαθηματικού Χώρου και συνηθίζουμε να τις μετράμε (υποκειμενικά) με μονάδες Χώρου (cm). Ο Χρόνος των ρολογιών που μετριέτ αι σε sec δεν αποτελεί διάσταση αλλά μια παραγόμενη από την 4η διάσταση δευτερογενής κατάσταση η οποία  έχει μόνο υποκειμενική ύπαρξη.Στα Μαθηματικά ο  Χρόνος των ρολογιών είναι η απεικόνιση (ισομορφισμός) της 4ης διάστασης πάνω στον ψευδή  Χώρο Μινκόφσκι που κατασκευάζει η ανθρώπινη φυσιολογία
Previous Post Next Post

You Might Also Like