Οι λανθασμένες λύσεις των προβλημάτων μας

Συχνά συμβαίνει να μην μπορούμε δημιουργήσουμε ένα επιθυμητό Μέλλον, λόγω της κρυφής προσκόλλησης μας στις λύσεις που είχαμε επιλέξει παλαιότερα. Λανθασμένες λύσει οι οποίες  δεν λειτουργούν, και ίσως δεν λειτούργησαν ποτέ αλλά δεν το παραδεχόμαστε.
Όταν εμπλεκόμαστε στο κυνήγι λύσεων που πρακτικά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν λειτουργούν, είναι φανερό ότι οι «Λύσεις» μας , έχουν γίνει το «Πρόβλημά» που θα πρέπει να λύσουμε με αλλαγή της Λογικής και των Δογμάτων  μας.
Previous Post Next Post

You Might Also Like