πτυχιούχος – επιστήμονας

Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τις έννοιες «πτυχιούχος» και «επιστήμονας». Ομοίως δεν πρέπει να θεωρούμε ότι πρέπει απαραίτητα η έννοια του «πνευματικού ανθρώπου» να συνοδεύεται παντα από «κάποιο» πτυχίο ή κάποιον «κραυγαλέο» τίτλο.

Previous Post Next Post

You Might Also Like