Οι δυο λέξεις της «Σοφίας»

Το «Συγνώμη» και το «Ευχαριστώ» πιότερο τιμούν αυτούς που το λένε παρά αυτούς που το δέχονται…
Χρειάζεται ένας δυνατός Άνθρωπος για να πει Συγνώμη…
Αλλά είναι ακόμα πιο δυνατός  αυτός που μπορεί να Συγχωρεί…
Previous Post Next Post

You Might Also Like