Τύψεις …

Το πρόβλημα του καιρού μας δεν είναι αυτοί που κάνουν το κακό, αλλά αυτοί που παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα, βρίσκοντας μια κουτοπόνηρη δικαιολογία…

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι στιγμές που περνάνε χωρίς να τολμήσουμε να αντιδράσουμε… «Δεν Χάνονται, θα μας Κυνηγάνε Πάντα».

Ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος για να κρυφτούμε από κάποιους…

Αλλά αρκετά μικρός για να κρυφτούμε «από εμάς τους ίδιους».

Previous Post Next Post

You Might Also Like