Αγάπη ή Σεβασμός ;

Τι έχουμε ανάγκη και ψάχνουμε στη ζωή μας ; Την «Αγάπη» ή τον «Σεβασμό»

Ο «Σεβασμός» ως έννοια, πολλές φορές, προϋποθέτει την εξιδανίκευση ενός προσώπου ή μιας απόμακρης κατάστασης.

Όμως «ουδείς τέλειος» …

Αντίθετα η  «Αγάπη» είναι η ανθρώπινη αίσθηση που δίνεται ή εισπράττεται

 ασχέτως  των ελαττωμάτων ή των προτερημάτων  αυτού που  την δίνει ή την εισπράττει.

Μάλλον για αυτό ο συνειδητοποιημένος Άνθρωπος στην ζωή του έχει ανάγκη και αποζητά την «Αγάπη» και όχι μόνο το «Σεβασμό»

… γιατί έχει πλήρη επίγνωση των ατελειών  του τις οποίες  προσπαθεί να ξεπεράσει με την βοήθεια όσων τον «αγαπούν» .

Previous Post Next Post

You Might Also Like