Τα παιδιά μας αλλάζουν τον Κόσμο …

Όταν οι Νέοι μας βρίσκονται στους δρόμους δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  ποτέ δεν άλλαξαν τον κόσμο Άνθρωποι που δεν ανέτρεψαν «ποτέ», και «τίποτα», από όσα τους έμαθαν οι δάσκαλοί τους.

Πρέπει να θυμόμαστε αυτό που ανέφερε ο Bertrand Rusell: «Πιστεύω ότι ο κύριος στόχος της Παιδείας πρέπει να είναι να σπρώχνει τους νέους να ερευνούν και να αμφιβάλουν για όλα όσα θεωρούνται γενικώς αποδεκτά. Εκείνο που έχει σημασία είναι η ανεξαρτησία της σκέψης»

Previous Post Next Post

You Might Also Like