Χρήμα και Κοινωνία

Η παγκόσμια Οικονομική Κρίση δεν είναι το «αίτιο» αλλά το αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός απάνθρωπου και αντικοινωνικού πολιτισμικού μορφώματος που το ονομάζουμε «Δυτικό Πολιτισμό».

Αυτή η πολιτισμική αποσάθρωση παρασύρει στην διάλυση όλες τις κοινωνικές συνιστώσες και ως εκ τούτου και τις εν γένει ακαδημαϊκές δομές.

Κύρια συνιστώσα και του ακαδημαϊκού προβλήματος δεν είναι τα «χρήματα» αλλά το είδος και η ποιότητα των αξιών που προβάλλονται και υπηρετούνται. Η «Γνώση» χωρίς «Ήθος» συνιστά αυτό που ονομάζεται «κακία» σύμφωνα με τους αρχαίους προγόνους μας. Η γνώση δεν αποτελεί συνώνυμο του κέρδους, ούτε την λεωφόρο επίτευξης πρόσκαιρων μικροφιλοδοξιών και προσωπικών συμφερόντων.

Ο πρόεδρος της Αμερικής Τόμας Τζέφερσον είχε πει:
“Φρονώ πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι περισσότερο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας κι από στρατούς. Εάν ο λαός μας επιτρέψει ποτέ ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν το ζήτημα των χρημάτων του, αυτές μέσω του πληθωρισμού και ακολούθως μέσω του αποπληθωρισμού, θα στερήσουν τους ανθρώπους από κάθε περιουσιακό στοιχείο, μέχρι τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο την οποία οι πρόγονοί τους

Previous Post Next Post

You Might Also Like