Οι “πράξεις” και οι “προθέσεις”

Είσαι αυτά που κάνεις και όχι αυτά που θέλεις να κάνεις.

Είσαι οι πράξεις σου και όχι οι σκέψεις σου

Carl Jung

Previous Post Next Post

You Might Also Like