Το μέλλον του παρελθόντος μας το γράφουμε δυστυχώς, μόνο Εμείς …

… Χαρακτηριστικό φαινόμενο του υπό κατάρρευση Δυτικού Πολιτισμού είναι η εγκατάλειψη των αρχών της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και του κοινοτικού πνεύματος, δηλαδή των βασικών στοιχείων δόμησης του πολιτισμού μας.

Η συλλογικότητα έχει αντικατασταθεί από την ιδιώτευση, την υποκειμενικότητα, την ατομικότητα και τον εγωκεντρισμό.

Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία χάνει τη συνοχή της και αυτοδιαλύεται σε ένα σύνολο συγκρουόμενων ατόμων. Το εγώ αντικαθιστά το εμείς. Το είμαι αντικαθίσταται από το έχω. Με τον τρόπο αυτό ο Δυτικός πολιτισμός από κοινωνικός, μετατρέπεται σε εξατομικευμένο και συν τω χρόνω διαφθείρεται, φθείρεται και καταρρέει…

(Μ. Δανέζης – Σ. Θεοδοσίου: «Το Μέλλον του Παρελθόντος μας» Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2005)

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like