Τίποτα σήμερα δεν αποτελεί “Κεραυνό εν Αιθρία” … αλλά …

Από το βιβλίο των Μ.Δανέζη και Σ. Θεοδοσίου: “Το Μέλλον του Παρελθόντος μας”,
Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2005

Στα πλαίσια μιας ανελέητης  γεωστρατηγικής –οικονομικής  σύγκρουσης των «μεγάλων δυνάμεων» , ο  έλεγχος κρατών και κοινωνιών επιχειρείται πλέον μέσω του ελέγχου, ή της επιλεκτικής προώθησης στην εξουσία, «δημοκρατικά» εκλεγμένων κυβερνήσεων, «συνεργάσιμων», πάντα «συμφωνούντων» και «γεμάτων κατανόηση», όσον αφορά τους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις τρίτων. Τα τεράστια ποσά τα οποία κάποτε σπαταλιούνταν για την προώθηση στρατιωτικών ή πολιτικών δικτατοριών σήμερα πλέον διατίθενται με στόχο τον έλεγχο επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων εξουσίας και πίεσης, όπως και σε δράσεις εντυπωσιασμού και ελέγχου των «κοινωνικών μαζών».

Για το λόγο αυτό η κατάκτηση της πνευματικότητας, ως πολιτισμικού αγαθού από μέρους του Λαού, μειώνει την δυνατότητα επηρεασμού των κοινωνιών μέσω πράξεων φτηνού εντυπωσιασμού. Η ανάπτυξη της κουλτούρας του λαού είναι το βασικότερο όπλο ξεπεράσματος της κρίσης και της εγκαθίδρυσης ενός νέου ευρωπαϊκού πολιτισμικού ρεύματος αξιών.

Previous Post Next Post

You Might Also Like