Μια ξεχασμένη προσωπική συνέντευξη του Δρ Μάνου Δανέζη (Μάρτιος 2021)

1. Έχετε ένα θεωρητικό σχήμα για το πώς δημιουργείται ένας Πολιτισμός. Πείτε μας ορισμένες πληροφορίες συμπεριλαμβάνοντας τη Θεωρία των 3 Πυλώνων. Πρόκειται για δική σας θεωρία;
Η βασική σκέψη για την θεωρία των τριών πολιτισμικών πυλώνων γεννήθηκε κατά την διάρκεια μιας σειράς συνεντεύξεών μου στην δημοσιογράφο Νάνσυ Μπίσκα στο τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1 Satellite την περίοδο 1999 – 2001.
Στην συνέχεια συμπληρωνόταν μέσα από μια σειρά διαλέξεών μου και συζητήσεων για να περιληφθεί τελικά στο βιβλίο το οποίο γράψαμε με τον φίλο και συνάδελφο Στράτο Θεοδοσίου με τίτλο «Το Μέλλον του Παρελθόντος μας – Επιστήμη και Νέος Πολιτισμός» (εκδόσεις Δίαυλος 2005)
Ο ιστός της λογικής αυτών των ιδεών έχει ως εξής.
Ένα Πολιτισμικό Ρεύμα εκφράζει την εκάστοτε προσπάθεια του ανθρώπου να αντιμετωπίσει τα επόμενα τρία βασικά είδη «φόβων» τα οποία ως στοιχεία τους περιλαμβάνουν μια μεγάλη ακολουθία επί μέρους φοβιών.
Πρώτον, το φόβο της φυσικής ανθρώπινης επιβίωσης. Ο φόβος αυτός αναφέρεται στην ανάγκη
α. Εξασφάλισης πόρων κοινωνικής και βιολογικής επιβίωσης (τροφή, στέγη) και
β. Στην διασφάλιση του από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και άσκησης βίας από δυνατότερους.
Οι ανάγκες αυτές οδήγησαν στη ιδέα της οργανωμένης κοινωνικής ζωής, η οποία γέννησε τα συστήματα της κοινωνικής φιλοσοφίας και στη συνέχεια, τα κοινωνικά συστήματα και τέλος τα πολιτικά συστήματα.
Δεύτερον. το φόβο της βίαιης δράσης του Φυσικού Περιβάλλοντος
Οι κατακλυσμοί, οι σεισμοί, οι βροντές, οι αστραπές, το μυστήριο έναστρου ουρανού και η αιφνίδια μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών τρομοκρατούσαν από παλαιοτάτων χρόνων τον άνθρωπο.
Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη διερεύνησης των φυσικών γεγονότων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των διαδικασιών απόκτησης Φυσικής Γνώσης, η οποία εξελισσόμενη γέννησε την «Επιστημονική Κοσμοθεωρία» (Φυσική Φιλοσοφία). Η πειραματική επιβεβαίωση γέννησε την «Επιστήμη» η οποία γεννά την Τεχνολογία,
Τρίτο, τον μεταφυσικό φόβο με προεξάρχοντα τον φόβος του «θανάτου» και του «πόνου». Ο φόβος αυτός, γεννά την έννοια της «Θρησκευτικότητας ή Εσωτερικότητας» μέσα από τις οποίες γεννιέται, μεταξύ των άλλων, η Θεολογία και η Θρησκεία.
Η αρχή της κατάρρευσή ενός πολιτισμικού ρεύματος σηματοδοτείται από την αδυναμία κατασίγασης των προηγούμενους ανθρώπινων φόβων.
Τότε δημιουργείται η ανάγκη ανασυγκρότησης νέων Πολιτισμικών Πυλώνων ώστε να κατασιγάσουν τους αναπτυχθέντες «Νέους» Κοινωνικούς Φόβους. Τότε είναι που μπαίνουμε σε μια δραματική μεσοπερίοδο, όπως αυτή που διανύουμε, από το Παλαιό σε ένα Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα..
Σε κάθε φάση ανάπτυξης ενός Πολιτισμικού Ρεύματος, Θρησκεία, Επιστήμη και Πολιτικό Σύστημα, δημιουργούν «ανθρώπινες διοικητικές δομές» οι οποίες συγκροτούν το σύστημα της «Κοσμικής εξουσίας».
Οι ανθρώπινες όμως αδυναμίες των διοικητικών δομών των τριών πολιτισμικών πυλώνων, όπως, η μωροφιλοδοξία και ο ωφελιμισμός, οδηγούν τις διοικητικές δομές των τριών πολιτισμικών σε μια σειρά μεταξύ τους συγκρούσεων με στόχο την κυριαρχία κάποιας διοικητικής δομής πάνω σε όλες τις άλλες. Με τον τρόπο αυτό όταν οι διοικητικές δομές ενός πυλώνα κυριαρχήσουν πάνω σε εκείνες των άλλων πυλώνων, δημιουργούνται Πολιτισμικά Ρεύματα ενός πυλώνα.
Έτσι κατά καιρούς δημιουργήθηκα τριών ειδών πολιτισμικά ρεύματα ενός πυλώνα, το «Θετικιστικό – Ορθολογιστικό», το «Θεοκρατικό», και το «Διοικητικό». Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι τα πολιτισμικά αυτά ρεύματα υπήρξαν και είναι αποτυχημένα.
Γενικότερα όμως η άκρατες συγκρούσεις μεταξύ των ανθρωπογενών δομών των τριών πολιτισμικών πυλώνων αποτελούν ένα σημαντικό αίτιο της κατάρρευσης του πολιτισμού μας.
Ένα δεύτερο όμως αλλά θεμελιώδες αίτιο κατάρρευσης του πολιτισμού μας αποτελούν οι επιστημονικές και τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί μέσα στον 20ο αιώνα.
Όπως γνωρίζουμε οι βάσεις των Θετικών Επιστημών είναι οι έννοιες της Ύλης, του Χρόνου και του Χώρου. Οι έννοιες αυτές δεν είναι κάτι χειροπιαστό και αντικειμενικά προσδιορισμένο, αλλά ένα φιλοσοφικά κατηγορούμενα προσδιοριζόμενα από διαφορετικούς πολιτισμούς, με μια διαφορετική λογική.
Το πολύ σημαντικό όμως το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι έννοιες της Ύλης του Χρόνου και του Χώρου οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι τα θεμέλια των Θετικών Επιστημών αποτελούν συγχρόνως τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται, τόσο η Κοινωνική φιλοσοφίας όσο και η Θεολογικής σκέψης
Σήμερα πλέον, γνωρίζοντας ότι έχει συντελεστεί, και μάλιστα πειραματικά, μια ριζική και δραματική ανατροπή του εννοιολογικού περιεχομένου των εννοιών της «Ύλης» του «Χρόνου» και του «Χώρου», ήταν δεδομένο ότι, αργά ή γρήγορα, τα δόγματα, η φιλοσοφία και η πρακτική των κοινωνικών συστημάτων, ή των θεολογιών, στο επίπεδο του φυσικού κόσμου και του ανθρώπου ως βιολογία, θα υποστούν δραματικά πλήγματα επαναφέροντας στην επιφάνεια τους ανθρώπινους φόβους, οι οποίοι καταστρέφουν την δομή του πολιτισμικού μας ρεύματος
Πρέπει έγκαιρα να καταλάβουμε ότι ο αυριανός κόσμος θα αλλάξει είτε το θέλουμε είτε όχι. Για το αν όμως αυτός ο Νέος Πολιτισμός θα αναπτυχθεί προς όφελος ή εις βάρος της «κοινωνίας των Πολιτών», αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
2. Μια από τις εντυπωσιακές θεωρίες σας είναι πως όλα στο Σύμπαν, και εμείς ακόμα, είναι Matrix; Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα;
Για την Νευροφυσιολογία, η αισθητή υλική πραγματικότητα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, αποτελεί ένα matrix, δηλαδή μια ψεύτικη εικόνα, την οποία δημιουργεί η ανθρώπινη φυσιολογία μέσω των εγκεφαλικών διαδικασιών. Εκεί έξω στο Σύμπαν δεν υπάρχουν χρώματα, ήχοι και ακούσματα, μυρωδιές, γεύσεις, τα προϊόντα δηλαδή των αισθήσεων. Εκεί έξω στο Σύμπαν υπάρχει μόνο ένας κοχλάζον ωκεανός ενέργειας.
Κομμάτια της ενέργειας αυτής, υπό διαφορετική μορφή, όταν προσλαμβάνονται από τα αισθητήρια όργανα μεταφέρονται μέσω των εγκεφαλικών νευρώνων σε διαφορετικά εγκεφαλικά κέντρα μέσα στα οποία σχηματίζονται, οι εικόνες της όραση, οι μουσικές νότες, οι γεύσεις, οι οσμές, η αίσθηση της αφής.
Ομοίως, σύμφωνα με την Ειδική θεωρία της Σχετικότητας, το αισθητό υλικό σύμπαν είναι η προβολή όσων υπάρχουν στο πραγματικό τετραδιάστατο μη Ευκλείδειο και αθέατο Σύμπαν πάνω σε έναν ψεύτικο τρισδιάστατο και Ευκλείδειο χώρο που φτιάχνει πλαστά ο εγκέφαλός μας. Το Σύμπαν δηλαδή είναι μια ψεύτικη εικόνα μιας άλλης φυσικής αλλά αόρατης πραγματικότητας.
Tο χώρο αυτό, τα Μαθηματικά ονομάζουν «Χώρο Minkowski» και η μαθηματική πράξη του προηγούμενου καθρεφτίσματος ονομάζεται «Ισομορφισμός» ή απλά «Απεικόνιση».
Μετά από όλα τα προηγούμενα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως «Υλική Πραγματικότητα, οποιασδήποτε φύσης και μορφής, σχηματίζεται μέσα στον εγκέφαλο μας και δεν υπάρχει πρωτογενώς μέσα στο Σύμπαν. Είναι δηλαδή μια πλάνη των αισθήσεών μας, ένα matrix
3. Ως ανθρωπότητα κάνουμε το μεγάλο άλμα για ζωή έξω από τη γη. Ο αποικισμός του διαστήματος πιστεύετε πως είναι το επόμενο βήμα μας;
Ο Εποικισμός του Διαστήματος, είναι ακόμα πολύ μακριά μας. Ακόμα βρισκόμαστε σε ένα αρχικό διερευνητικό επίπεδο όσον αφορά τα βιολογικά προβλήματα τα οποία ίσως αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, ζώντας πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε πλήρη εργασιακή δράση, σε συνθήκες ξένες προς την βιολογική του συγκρότηση.
Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο αναζητά ακόμα μια λύση είναι το ποιες είναι οι πλέον πρόσφορες τεχνολογίες και τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν την επίτευξη των παραγωγικών και οικονομικών στόχων οι οποίοι είναι και το βασικό κίνητρο προώθησης των ιδεών περί εποικισμού του διαστήματος. Για να γίνει κατανοητή η σκέψη μου, αρκεί να σημειώσω ότι, πριν από κάθε τι άλλο, έχει γίνει μια λεπτομερής καταγραφή του ορυκτού πλούτου του κοντινού μας πλανητικού συστήματος. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι ο δορυφόρος του Κρόνου Τιτάνας είναι μια απέραντη λίμνη υδρογονανθράκων, ένας αστεροειδής διαμέτρου 500 μέτρων μπορεί να περιέχει ποσότητα μετάλλων της ομάδας της πλατίνας ίση με όλη όση έχει παραχθεί στη Γη ως σήμερα. Στον αστεροειδή 241 Germania εκτιμάται ότι υπάρχει ορυκτός πλούτος αξίας 95.8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων! Έχει μάλιστα ήδη δημιουργηθεί και μια λίστα στην οποία υπάρχουν οι πέντε καλύτεροι αστεροειδείς «στόχοι». Πρόκειται για τους αστεροειδείς: 162385 (2000 ΒΜ19) με εκτίμησης ορυκτού πλούτου 6.4 τρισ. δολάρια, ο 4034 Vishnu: με εκτίμηση ορυκτού πλούτου 5.28 τρισ. δολάρια, ο 5143 Heracles (1991 VL) με εκτίμηση ορυκτού πλούτου 2.33 τρισ. δολάρια, κλπ.
Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω πεισθεί ότι η βασική πρόθεση δημιουργίας «διαστημικών αποικιών», με την διάθεση δισεκατομμυρίων δολαρίων, βασικά στοχεύει στην μελλοντική διάσωση της «ανθρώπινης ζωής», όταν αυτή η «ζωή» καταστρέφεται σήμερα συστηματικά πάνω στη Γη, στο βωμό άνομων υλικών συμφερόντων με στόχο το «κέρδος».
Τέλος κάτι που κανένας «σοφός» δεν συζητά είναι το με ποιό κοινωνικό σύστημα μπορεί να κυβερνάται μια μελλοντική διαστημική αποικία δεκάδων χιλιάδων ή εκατοντάδων πολιτών. Οι σημερινές σκέψεις και πρακτικές, προσανατολίζονται σε στρατιωτικής φύσης διοίκηση, με πλήρως ελεγχόμενες παντός τύπου κοινωνικές και προσωπικές επιλογές και δικαιώματα.
Προσωπικά σκέφτομαι ότι θα ήταν πολύ πιο «χρήσιμο» αντί της ανάπτυξης τέτοιου είδους διαστημικών αποικιών, να στρέψουμε όλες τις δυνάμεις μας για να ζωντανέψουμε τις ελπίδες για μια ζωή ανθρώπινη «Πάνω στη Γη»
4. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δραματικά τον κόσμο μας. Πιστεύετε πως θα είναι σε θέση, στο άμεσο ή έμμεσο μέλλον, να σκεφτεί, με την έννοια της συνειδητής διεργασίας που αποδίδουμε στη σκέψη;
Αρχικά να υπενθυμίσω ότι ό τρόπος με τον οποίο περιγράψαμε ότι δημιουργείται αυτό το οποίο ονομάζουμε «υλική πραγματικότητα», οδήγησε στην διαπίστωση ο Άνθρωπος λειτουργεί ακριβώς ως ένα υπέρ-πολύπλοκο υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή ως ένας «Ανθρώπινος Βιοϋπολογιστής».
Αυτή η διαπίστωση γέννησε τις ιδέες για την δημιουργία τεχνητών συστημάτων με «ανθρώπινη νοημοσύνη» ή αν δεν μπορούσαμε σύντομα να κατασκευάσουμε κάτι τέτοιο, να μεταλλάξουμε τεχνητά, κάποιες κατά την σημερινή πολιτισμική άποψη, «ανεπιθύμητες» βιολογικές εξελικτικές λειτουργίες του ανθρώπου, με τεχνολογικές παρεμβάσεις. Μέσω αυτών των διαδικασιών στόχος είναι το νέο ανθρώπινο «τεχνολογικό κατασκεύασμα» να εξυπηρετεί τόσο κάποιες προσωπικές «επιθυμίες» του όσον, και βασικότερο ίσως, τις επιθυμίες, καλές ή κακές, συγκεκριμένων πολιτισμικών και κοινωνικών εκφράσεων, κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.
Εδώ αρχίζει ένας μεγάλος προβληματισμός.
Κατά την γέννησή του ο «Άνθρωπος Βιοϋπολογιστής» έχει καταγεγραμμένο στο «Λογισμικό» του ένα Φυσικό Γενετικό κώδικα ο οποίος οδηγεί σε ένα αρχικό τρόπο λειτουργίας και εξέλιξής του. Ο κώδικάς αυτός συνεχώς βελτιώνεται, οδηγώντας την ανθρώπινη εξέλιξη σύμφωνα με νόμους, την σκοπιμότητα των οποίων δεν γνωρίζω αν, και πότε, θα προσεγγίσει η ανθρώπινη επιστημονική αλλά και πολιτισμική γνώση.
Στην περίπτωση της μηχανικής «Τεχνητής Νοημοσύνης» το αρχικό αυτό πληροφοριακό γεγονός «φορτώνεται» στα «μηχανικά ρομπότ» ή στον «Ανθρώπινο Βιοϋπολογιστή» από «κάποιους» ανθρώπους άγνωστων επιδιώξεων.
Μην ξεχνάμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, ορίζεται ως «καλή» ή «κακή» ανάλογα το Πολιτισμικό επίπεδο της Κοινωνίας που την δημιουργεί και την χρησιμοποιεί.
Ποια όμως είναι σήμερα η πολιτισμική κατάσταση της κοινωνίας η οποία προωθεί και χρησιμοποιεί τα προϊόντα της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ποιοί είναι οι κυρίαρχοι και χρήστες του «Παιχνιδιού»;
Σήμερα πιστεύω ότι την όποια ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης την χρηματοδοτούν «άνθρωποι» του Κέρδους, ενός καταρρέοντος Πολιτισμικού ρεύματος, προσπαθώντας να την κατασκευάσουν, να την προγραμματίσουν, να την ελέγχουν και να την κατευθύνουν σύμφωνα με τα δικά τους δόγματα και τα καλώς ή κακώς προσωπικά τους συμφέροντα.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα θείο δώρο για τους ανθρώπους αν μπορέσουμε να κατακτήσουμε τις ιδιότητες του Homo Sapiens (σοφού ανθρώπου) από τις οποίες βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά.
5. Πως βλέπετε τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις; Ποια η γνώμη σας για τον Elon Musk και την εταιρεία του αεροδιαστημικής τεχνολογίας SpaceX;
Πριν λίγους μήνες η «δημοσιότητα» μας ανάγκασε να «χαζεύουμε» στον ουρανό ένα σμήνος 60 τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, από τους 1.500 που θα βάλει σε χαμηλή τροχιά ο Elon Musk, με στόχο του την βελτίωση των τηλεπικοινωνιών μέσω την τεράστιας αύξησης της ταχύτητα διάδοσης των πληροφοριών. Το κόστος του εγχειρήματος φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια (!!!)
Μετά λίγο καιρό μάθαμε συμπληρωματικά ότι Ο Elon Musk έθεσε σε τροχιά και έναν τουρκικό δορυφόρο ελέγχου κάποιων ενδιαφερουσών για αυτήν την χώρα περιοχών.
Αυτό το οποίο δεν πρέπει να αγνοούμε είναι ότι το τεχνολογικό ίδρυμα του Elon Musk βρίσκεται στην πρωτοπορία των πειραματικών εφαρμογών της «Τεχνητής Νοημοσύνης», ενώ ο διατυπωμένος στόχος (από τον ίδιο) αυτών των ερευνών είναι, «η έναντι αδρότατης αμοιβής, μετατροπή των «ανθρώπων» σε κατευθυνόμενες ανθρωποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης».
Είναι λοιπόν ο Elon Musk ένα φαιδρό πρόσωπο που λέει κουταμάρες;
Αν είναι έτσι το μεγάλο ερώτημα παραμένει, «για ποιους επιστημονικούς κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, οι αντίστοιχοι διεθνείς φορείς επέτρεψαν την μαζική εκτόξευση δορυφόρων, αν δεν συμφωνούσαν, με τις απόψεις του Elon Musk για την χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων των ιδρυμάτων του στο επίπεδο της Τεχνητής Νοημοσύνης;» Είναι και οι «κύκλοι» αυτοί αφελείς;
Βεβαίως είναι γνωστό ότι οι τοποθετήσεις του Elon Musk χαλάνε πολλά μελλοντικά σχέδια πολλών κύκλων εφόσον, ήδη από το 2014 ο Elon Musk έχει αποκαλέσει την τεχνητή νοημοσύνη «τη σοβαρότερη απειλή για την ύπαρξη της ανθρωπότητας, σοβαρότερη από αυτή των πυρηνικών όπλων».
Ανέφερε ειδικότερα: «Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως κάποτε είναι σε θέση όχι μόνο να ελέγχει την παγκόσμια οικονομία και τα οπλικά συστήματα, αλλά τελικά να ενδυθεί τον μανδύα του δικτάτορα – και μάλιστα του αθάνατου, αφού δεν θα πεθαίνει».
Αυτό το σκοτεινό σενάριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Elon Musk, «αν οι έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη δεν τεθούν έγκαιρα υπό έλεγχο και ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα επίπεδα».
Βέβαια πολλοί experts δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανησυχίας. Για το ποιος είναι ο λόγος για αυτό έχει απαντήσει ο Elon Musk αναφέροντας:
«Ναι οι περισσότεροι εξπέρ της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ότι γνωρίζουν περισσότερα από όσα πράγματι γνωρίζουν, ότι είναι πιο έξυπνοι από ότι πράγματι είναι. Γενικά όλοι είμαστε λιγότερο έξυπνοι από ότι νομίζουμε και από ότι καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα.
Αυτό συμβαίνει συχνά σε έξυπνους ανθρώπους που προσδιορίζουν τον εαυτό τους με βάση την ευφυΐα τους, και δεν τους αρέσει ή ιδέα ότι μια μηχανή μπορεί να είναι πιο έξυπνη από αυτούς και απορρίπτουν την ιδέα αυτή. Είμαστε πολύ κοντά στο κρίσιμο σημείο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης, και με φοβίζει αυτό πάρα πολύ, επειδή είναι πολύ-πολύ πιο ικανή από όσα μπορούμε να φανταστούμε».
6. Για ποιο επιστημονικό σας επίτευγμα είστε περισσότερο περήφανος; Και για ποιο προσωπικό σας;
Η περηφάνια είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει όπως και η κατάσταση την οποία θέλει να περιγράψει. Ίσως οι λέξεις «Ικανοποίηση» ή «Χαρά» πρέπει να αρκούν για να περιγραφούν τα αισθήματα ενός ερευνητή όταν επιβεβαιώνεται διεθνώς το αποτέλεσμα των ερευνών του. Τα αισθήματα αυτά τα αισθανόμαστε κάθε φορά που βλέπουμε δημοσιευμένη σε ένα διεθνές περιοδικό κύρους τα αποτελέσματα της έρευνάς μας η την δημόσια επιδοκιμασία από τους συναδέλφους μας κάποιων επιστημονικών θέσεων μας σε διεθνή συνέδρια. Το πόσες φορές νιώσαμε έτσι, μπορεί ο καθένας να το μετρήσει στα βιογραφικά μας. Σε προσωπικό επίπεδο νιώθω κάτι περισσότερο από ικανοποίηση συνειδητοποιώντας ότι δεν έχω χάσει τη δυνατότητα να συγκινούμαι με απλά πράγματα, να κλαίω μπροστά στον ανθρώπινο πόνο, να πέφτω και να έχω το κουράγιο να σηκώνομαι, να κάνω λάθη και να τα αναγνωρίζω, να συγχωρώ αλλά και να ζητάω συγνώμη, να αγαπάω και να νιώθω τρυφερότητα.
Το πιο περίεργο όμως που αισθάνομαι σήμερα, στην ηλικία μου, είναι όταν οι παλαιοί και νέοι μαθητές μου συνεχίζουν να με θυμούνται και συνεχίζουν να με σταματούν στο δρόμο για να ανταλλάξουμε δύο θερμά λόγια, μερικές ευχές αγάπης και θύμησης. Το μεγαλύτερο όμως γεγονός που με γεμίζει ευθύνες αλλά και μια απέραντη εσωτερική ζεστασιά, είναι η προσφώνηση «δάσκαλε» αντί του ονόματός μου, ένα τίτλο που ποτέ δεν θα μπορέσω να φτάσω εφόσον με τον τίτλο αυτό (ραβί) μόνο το Ιησού αποκαλούσαν
7. Υπάρχει κάποια ανάλυση ή έρευνα που πραγματοποιείτε αυτή την περίοδο; Τι προσδοκάτε από αυτή;
Συνεχίζω την ερευνητική μου προσπάθεια πάνω στα αντικείμενα των επιστημονικών ενδιαφερόντων μου, την Φασματοσκοπική μελέτη θερμών αστέρων εκπομπής και Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων (AGNs) μέσω δορυφορικών δεδομένων (IUE, HST), και την Ιστορία και Φιλοσοφία των Θετικών Επιστημών.
Προς το παρόν, λόγω πανδημίας δεν έχω την δυνατότητα να δίνω διαλέξεις, να ταξιδεύω στο εξωτερικό για συνέδρια και συνεργασία με συναδέλφους μου και να συζητάω από κοντά με τους ανά την Ελλάδα φίλους μου για την Επιστήμη και την Κοινωνία.
Το περιεχόμενο των ερευνητικών μου προσπαθειών είναι δύσκολο να το περιγράψω μέσα σε λίγες γραμμές αλλά βρίσκεται στην προσωπική μου ιστοσελίδα (manosdanezis.gr).
Η επιθυμία ενός ερευνητή, ενός Πανεπιστημιακού δάσκαλου, να παράγει έργο, δεν διακόπτεται με διοικητικές παρεμβάσεις τύπου συνταξιοδότησης ή αναγκαστικής απομάκρυνσής του από τον πανεπιστημιακό χώρο δουλειάς του.
Μόνο η Φύση μέσω της Φθοράς των δυνατοτήτων του θα το καθορίσει».
Απλά ένα νέο ταξίδι αρχίζει …
Όσο ζει ένας ερευνητής ξέρει ότι μπροστά του ανοίγεται η πλατειά θάλασσα ενός νέου ταξιδιού, μιας νέας περιπέτειας γνώσης και αυτογνωσίας
Previous Post Next Post

You Might Also Like