Επιστημονική και Κοινωνική Αλλαγή

Η αναμονή μιας Νέας Πολιτισμικής Εξέλιξης

Ιστορικά, οι «Μεγάλες Κοινωνικές Επαναστάσεις» δημιουργήθηκαν ως αποτελέσματα κάποιων «Μεγάλων Επιστημονικών Επαναστάσεων».

Σήμερα μια νέα Μεγάλη Επιστημονική Επανάσταση σχεδόν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Αυτό σημαίνει ότι, σε ιστορικό επίπεδο, αναμένουμε μια ακόμα Μεγάλη Κοινωνική Aλλαγή ή οποία θα σηματοδοτήσει το Νέο Πολιτισμικό Ρεύμα, τον πολιτισμό του «Homo Universalis».

Μ.Δ

Previous Post Next Post

You Might Also Like