Το πρόβλημα του “ψαρά”

… Αν ανακαλύψουμε «ακατάλληλα» προς βρώση ψάρια σε κάποιο ιχθυοπωλείο, κατηγορούμε τον συγκεκριμένο «ιχθυοπώλη»  για την συγκεκριμένη παρτίδα «ψαριών» και όχι γενικά τους «ψαράδες» και τα «ψάρια» και συλλήβδην την συμπαθή οικογένεια των «ιχθυοπωλών».
Previous Post Next Post

You Might Also Like